ConTRIOlogy

Contriology.cz

Hudební trio ConTRIOlogy v obsazení cimbál, akordeon a zpěv vzniklo na podzim roku 2016 v prostředí brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. Uskupení se zaměřuje na interpretaci soudobé klasické hudby a aktivně spolupracuje s již etablovanou, ale i nastupující generací českých a slovenských tvořících skladatelů.

The music trio of ConTRIOlogy, consisting of accordion, dulcimer and voice, was founded in autumn 2016 at Janáček Academy of Music and Performing Arts. The group’s focus is interpretation of contemporary music. The trio actively collaborates with both established and growing new generation of Czech and Slovak composers.