Lidský hlas


Francis Poulenc

Percussion Ensemble JAMU

Jana Vondrů — soprán
Martin Opršál — aranžmá
Patrik Červák — dirigent
Zuzana Fischer — režie
Andrej Ferencz — light-designrecenze 

Opera PLUS
Lidský hlas /La voix humaine/ je jednoaktová monoopera Francise Poulenca pro jednu zpěvačku  na libreto, které vytvořil Jean Cocteau podle své stejnojmenné hry z roku 1930.

V rámci Nového světa Moravského podzimu zazněl Lidský hlas v neobvyklé aranži pro ansámbl bicích nástrojů.


“Vše začalo dotazem režisérky Zuzany Fischer, zdali existuje či by bylo možno vytvořit takovou verzi Poulencova monodramatu Lidský hlas, jaká by kromě původního sólového sopránu zahrnovala pouze bicí nástroje. Její úvaha šla tím směrem, že by instrumentář i hráči byli součástí scény – spoluvytvářeli by „kulisy“ pro hlavní postavu. Odpovědi byly snadné. Žádná taková úprava dosud neexistovala a práce na téměř hodinovém kusu byla pro mě časově nemyslitelná, přestože jsem měl již bohaté zkušenosti s aranžováním kratších skladeb. Tím by byla celá záležitost vyřízena, kdyby krátce nato nepřišla covidová pandemie se všemi omezeními a zákazy, ale také s přemírou zbytného času. Za normálních okolností nepředstavitelná věc náhle začala dostávat reálné obrysy. Nekončící lockdown s sebou paradoxně přinesl možnost několikaměsíční ničím nerušené práce…“

Martin Opršál


“Od samého začátku bylo cítit vzájemné napojení mezi dirigentem a interprety, jež do samého konce byly naprosto soustředění a vtáhnutí do vlastní hry. Poklonu si zaslouží sopranistka Jana Vondrů, která věrohodně, pěvecky i herecky přirozeně ztvárnila hlavní postavu, co se týče psychologické a emoční roviny. Protagonistka vytvořila zoufalou, hysterickou, poblázněnou a absolutně zamilovanou ženu topící se ve vlastní úzkosti. Vyzdvihla veškeré lidské vlastnosti, myšlenky a rozpoložení, s nimiž skladatel v opeře pracuje a na které v průběhu monodramatu opakovaně poukazuje.”

Brno - město hudby

“Zpěvního partu se ujala sopranistka Jana Vondrů. Její přednes byl vítečný - zpívala intonačně bezchybně se skvělou dynamikou a k tomu přidala výborný, silně expresivní herecký výkon.”

OPUS MUSICUM
|||

fotografie Dag Markl