ConTRIOlogy
 
YouTube
Soundcloud
Facebook


Žaneta Vítová — akordeon
Jana Vondrů — zpěv
Michal Grombiřík — cimbál


  
foto a text ke stažení

Cimbál, akordeon a zpěv, to je obsazení hudebního tria, které se zaměřuje na interpretaci soudobé klasické hudby a na volnou improvizaci. ConTRIOlogy vzniklo na podzim roku 2016 v prostředí brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. Díky svému obsazení a využíváním rozšířených interpretačních technik propůjčuje skladbám jak od etablovaných skladatelů, tak od nastupující generace českých i slovenských skladatelů, jedinečné témbrové a zvukové možnosti. Repertoár tria tvoří skladby např. od Petra Grahama, Michala Nejtka, Daniela Skály, Ondřeje Kyase, Michala Wroblewského, Iana Mikysky,  Radima Hanouska, Jiřího Lukeše atd.

Jedním ze současných projektů je práce na tvorbě písňového pásma Minulo. V této autorské interpretaci se trio inspiruje lidovými písněmi posbíranými Leošem Janáčkem do cyklu Moravská lidová poezie v písních. Spojuje tyto nápěvy s vlastním kompozičním pojetím a s improvizací. Vzniká tak plynulé hudební pásmo plné témbrů a zvukových ploch s výrazným emočním zabarvením, které zachovává prostotu a spontaneitu lidové písně a přidává jí nádech současnosti. Tím vším citlivě proplouvá zvuková stopa Tomáše Vtípila, skladatele a instrumentalisty, jehož svobodný duch se pohybuje mezi elektronickou a akustickou hudbou, zcela mimo žánrové kategorie.
|||

fotografie Marek Olbrzymek
fotografie Matuš Vinš