Here be Sirens


Kate Soper
Opera byla uvedena v rámci festivalu 
Expozice Nové hudby 2022

Aneta Podracká Bendová
Eva Marie Kořená
Jana Vondrů
zpěv, klavír, klavírní perkuse

Zuzana Fischer —
scéna a režie


  
foto a text ke stažení
  
Here Be Sirens je operní/divadelní dílo americké skladatelky Kate Soper, které spojuje překrásnou hudbu, děsivý rámus, groteskní komedii a antickou tragédii. Představuje mytologické sirény jako reálné živé bytosti, zaujaté svým vlastním původem a posedlé možností útěku z fádního ustavičného toužení.

Zde jsou Sirény“ je fráze, která se používala jako kartografická poznámka na středověkých mapách v místech neprobádaných vod, aby upozornila na neznámé nebezpečí. Je to také název opery, ve které se tato stvoření snaží prozkoumat spletitost svého původu, touhy, zármutky a strachy skrze jediné médium, které dokonale ovládají: zpěv.

Opera je určena pro tři sopranistky a klavír. V hudebním jazyku díla jsou slyšitelné rozmanité inspirace ve vokální polyfonii, melodickém jednohlasu, jazzové harmonii aj. a využívá také rozšířených interpretačních technik. Drásavou a syrovou hudbu střídají éterické plochy, mluvené pasáže, zpěv s klavírním doprovodem či a capella. Zpěv je v této opeře využíván melodicky, akordicky, preparovaně či jako bicí nástroj.|||


fotografie Žaneta Havelková