Zvuky, barvy, hlasy kaple sv. Anny


kaple sv. Anny, Pelhřimov
letošní 7.ročník proběhne 22. 6. 2024

Informace o aktuálním chystaném ročníku
FB stránka

Společně s několika přáteli organizujeme od roku 2018 multižánrovou akci s názvem Zvuky, barvy, hlasy kaple sv. Anny.

Chátrající kaple, jejíž prostory pod hvězdným nebem zasypává během roku listí střídané sněhem, vábí milovníky hudby, výtvarného umění, tance či literatury, aby se svým způsobem zapojili do programu, či si jen přišli poklábosit, poslechnout, podívat se a opekli si buřt společně se stejně naladěnými dušemi.

Každoročně pořádaná událost umožňuje zhlédnout nejen tvorbu lidí z nedalekého okolí, ale i barokní kapli sv. Anny z konce 17. století, jež se skrývá v lesích nad Pelhřimovem

O Annu se několik let starala nadace Zelené srdce, která se také snažila rozpoutat debatu o jejím osudu. Doufejme, že rok 2021 byl pro Annu tím šťastným, neboť ji město Pelhřimov dostalo do svého vlastnictví. Přípravy projektu již běží a je otázkou, zda se vrátí do své původní barokní podoby, nebo se jen citlivě zasáhne do její současné podoby a bude tak nadále ve své výjimečné atmosféře konejšit příchozí. 
Asi je jasné, kterou z variant bychom si přáli.

Tato akce se může konat také díky finanční podpoře města Pelhřimova, Nadace Život umělce a Nadačního fondu pro Pelhřimovsko.|||

čtení a poesie

Petr Tureček, Anatol Svahilec, Jakub Novák, Filip Zrno
a dalšídivadlo

Mikro-teatro, Ilegumova divadelní společnost, Lachende Bestien, Damúza, Tereza Říčanová
a dalšímuzika

Filip Kačer, Kolegyně Korále, Manollo, Kalle, Vítová, Vondrů, Osasky
a dalšívýtvarno

Marek Fexa, Jan Peknik, Jakub Minářů, Kateřina Švejdová
a další
tanec

Filigrán
lidi malý i velký