vol.1
Vondrů/Znamenáčková

Jana Vondrů – zpěv

Kristýna Znamenáčková – klavír


Začalo to z pouhé touhy zazpívat si nazkoušený program před přáteli, než se půjde do větších sálů. Z touhy dostat se s písněmi co nejblíž k posluchačům a moci jim téměř šeptat texty do ucha. Z potřeby předvést přátelům a známým co to vlastně v tom Brně pořád zkoušíme. Možná také z radosti z nového bydlení a velké střechy pod okny a touhy přivést sousedy do rozpaků.
Program byl složen z písní a klavírních skladeb dirigentky a skladatelky Vítězslavy Kaprálové a skladatele Bohuslava Martinů.

“Vitka hořela plamenem geniálního nadání.

To není poetický obraz, ale jediný způsob,

jak jde přibližně vyjádřit trvalý stav člověka,

který se tak narodil..."


Jiří Mucha |||

fotografie  Žaneta Havelková